Telefon kundeservice:  80 01 30 30 Lampan Sverige | Lampan.se Lampan Danmark | Lampan.dk Lampan Suomi | Lampan.fi
  • Leveransetid 2-5 arbeidsdager
  • Alltid 30 dagers åpent kjøp
  • Fri frakt ved kjøp over 1000 kr
Lampan.no / Kjøpsvilkar

KJØPSVILKÅR

Version NO-2017:1. Vilkårene er fastsatt av Lampan 29 juni 2017

1. ALLMENT

1.1
Disse allmenne vilkårene («Vilkårene») gjelder når du som forbruker («Du») foretar en bestilling via www.lampan.no og dertil hørende sider, («Nettstedet»). Avtale inngås mellom deg og Lampan i Uddevalla AB, organisasjonsnummer SE556686-988801 («Lampan»). Utførlige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om Lampan fremgår på Nettstedet. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar bestillinger via Nettstedet.

1.2
For å kunne bestille på Nettstedet må Du ha fylt 18 år. Lampan aksepterer, etter svensk lov, ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Lampan forbeholder seg retten til i enkelttilfeller å nekte eller endre din bestilling (for eksempel dersom Du har oppgitt feilaktige opplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).

1.3
Lampan reserverer seg for at varen er utsolgt, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon, feilaktige priser samt prisjusteringer (slik som endrede priser fra leverandører eller valutaendringer) eller feilaktig informasjon angående om en vare fins på lager. Lampan har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom feilaktig pris har blitt oppgitt for en vare som Du har bestilt, kommer Lampan naturligvis å meddele deg om dette og vente på din godkjennelse av den korrigerte prisen før Lampan fortsetter med bestillingen. All bildeinformasjon på Nettstedet skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garantere varens eksakte utseende. Lampan tar ikke ansvar for informasjon på Nettstedet som kommer fra en tredjepart.

1.4
Nettstedet samt alt innholdet på Nettstedet, eies av Lampan eller Lampans lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom blant annet immaterialrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjennelse fra Lampan.2. AVTALE OG BESTILLING

2.1
For å kunne foreta et kjøp via Nettstedet, må Du akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Du deg til å følge Vilkårene i sin helhet, samt godkjenner at Du har lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysningene og cookies etter Lampans personvernspolicy, se her.

2.2
En avtale om kjøp inngås først når Lampan har bekreftet din bestilling og Du har mottatt ordrebekreftelse fra Lampan på e-post. Lampan oppfordrer deg til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuell kontakt med Lampans kundetjeneste. Du kan tilbakekalle bestillingen inntil den er bekreftet av Lampan. Dersom bestillingen tilbakekalles, kommer Lampan til å betale tilbake alle eventuelle betalinger som Du eller dine betalings- eller kredittkortselskap har foretatt vedrørende bestillingen.3. KUNDEOPPLYSNINGER

Når Du gjennomføre en bestilling, kommer Du til å bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at de opplysningene som Du fyller inn er korrekte og fullstendige samt står til ansvar for feilaktig oppgitte opplysninger. Informasjon om Lampans behandling av personopplysninger fins i Lampans personvernpolicy.4. PRISER, AVGIFTER OG BETALING

4.1
Ved bestilling via Nettstedet gjelder de prisene som oppgis på Nettstedet. Priser angis i norske kroner og er inklusive moms. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktavgifter, som oppgis separat.

4.2
Du kan betale på de måtene som oppgis på Nettstedet. Les mer om våre betalingsmåter på Nettstedet her. Lampan har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, dersom ikke fakturabetaling eller en annen lignende betalingsmåte er valgt av deg og godkjent av Lampan. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Lampan eller Lampan samarbeidspartnere komme til å foreta en kredittsjekk. Du kommer i et slikt tilfelle til å bli opplyst om dette. Lampan forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte dersom det som Du har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved tidspunktet for kjøpet. Observer at eventuelle begrensninger for betalingsalternativer oppgis på Nettstedet.5. KAMPANJER OG TILBUD

5.1
Lampan kan fra tid til annen tilby kampanjer på Nettstedet som kan ha mer fordelaktige vilkår enn det som fremgår av disse Vilkårene, f.eks. angående betaling eller forlenget angrerett. Disse mer fordelaktige vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene som angis av Lampan i forbindelse med kampanjen. Lampan forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle slike kampanjer. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse Vilkårene uten endringer. Tilbud på spesifikke varer på Nettstedet gjelder for en begrenset periode og så lenge lageret rekker.6. LEVERING OG TRANSPORT

6.1
Varer som fins på lager leveres normalt innen det antall arbeidsdager som angis på Nettstedet. Dersom ikke særskilt er blitt avtalt (f.eks. i forbindelse med reservasjon av varer som ikke fins på lager), skjer leveransen senest 30 arbeidsdager fra tidspunktet Lampan har bekreftet bestillingen skriftlig gjennom ordrebekreftelsen. Mer informasjon om Lampan levering av varer og vilkår for leveringen finner du her.

6.2
Den forventede leveringstiden av varen fremgår av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle varesiden på Nettstedet. Dersom ikke noe annet særskilt er blitt avtalt og en leveranse tar mer enn 30 arbeidsdager, og dette ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å heve kjøpet.

6.3
Dersom pakker skal løses ut, skal Du gjøre dette innen den tiden som angis i hentemeldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig legitimasjon og ordrenummer. Du får alltid en hentemelding som viser når og hvor pakker skal hentes. Hentemelding skal skje via e-post, vanlig post, samt dersom Du har oppgitt mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Dersom Du ikke henter ut pakken, har Lampan rett til å debitere deg en avgift på 300 kroner.7. ANGRERETT

7.1
Ved kjøp av varer på Nettstedet gjelder alltid 30 dagers angrerett i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. Dette innebærer at Du har rett til å angre på kjøpet ditt ved å melde fra til Lampan om dette innen 30 dager etter at Du eller din representant har tatt imot den bestilte varen (angrefristen).

7.2
Dersom du ønsker å angre på kjøpet skal Du, innen angrefristen er utløpt, sende en klar og tydelig beskjed til Lampan på den måten som angis her. Du skal oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navn på varen i beskjeden.

7.3 Ved å benytte deg av angreretten betaler Du returfrakten og står til ansvar for varens forfatning etter at Du har mottatt varen samt under returfrakten. Varen skal sendes i retur innen 30 dager regnet fra den datoen meldingen om benyttelse av angreretten ble gitt til Lampan. Varen skal sendes godt innpakket, i fin forfatning og i originalesken. Returer skal foretas til Lampan etter de metodene og anvisningene som angis på Nettstedet, du finner disse her.

7.4
Når Du angrer på kjøpet ditt betaler Lampan tilbake det beløpet som Du har betalt for varen, inkludert leveringskostnader. Unntak gjelder for eventuelle ekstra leveringskostnader som følge av at Du har valgt en annen leveransemåte enn den standardleveransen som Lampan tilbyr. Ved retur av deler av ordren tilbakebetales ikke leveringskostnaden. På det beløpet som skal tilbakebetales har Lampan rett til å trekke fra en sum som tilsvarer varens verdireduksjon sammenlignet med varens opprinnelige verdi, dersom og i den grad en slik verdireduksjon skyldes at Du har håndtert varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper eller funksjon.

7.5
Lampan betaler snarest tilbake beløpet, dog senest innen 14 dager fra og med den datoen Lampan mottok din beskjed om at du benytter deg av angreretten. Lampan kan likevel vente med tilbakebetalingen til Lampan har mottatt varen eller Du har vist at varen er sendt tilbake, f.eks. med en innleveringskvittering. Tilbakebetalingen kommer til å skje til deg via det betalingsalternativet som Du valgte, forutsatt at ikke noe annet er avtalt eller at det fins hindringer for en slik tilbakebetaling.8. GARANTI OG REKLAMASJON

8.1
Visse av Lampans varer kan omfattes av garanti. Informasjon om eventuell garantitid og særskilte garantivilkår for de respektive varene fins på Nettstedet eller i disse Vilkårene. Garanti for varer dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil, og dermed ikke feil som oppstår ved eller etter en egen endring av varens funksjon eller utseende, slik om ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av varen. Din ordrebekreftelse gjelder som garantibevis.

8.2
Reklamasjonsretten dekker varer som er feilaktige etter gjeldende kjøpslover. En kunde som ønsker å gjøre gjeldende feil i en bestilt vare skal kontakte Lampan så snart som mulig etter at feilen er oppdaget via de kontaktopplysningene som oppgis på Nettstedet. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra tidspunktet Du oppdaget feilen anses alltid å ha blitt oppgitt i rett tid. Du har 3 års reklamasjonsrett på varer kjøpt på Nettstedet.

8.3
Lampan står for returfrakten for godkjente reklamasjoner.

8.4
Når en reklamert vare et returnert og reklamasjonen godkjent, kommer Lampan til å kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. Lampan streber etter at dette skal skje innen 14 dager fra det tidspunktet Lampan mottok reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. Lampan forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er feilaktig i henhold til gjeldende kjøpslover.9. LENKER

Lampan kan lenke til andre nettsteder som ligger utenfor Lampans kontroll, og nettsteder utenfor Lampans kontroll kan lenke til Nettstedet. Selv om Lampan forsøker å sikre at Lampan kun lenker til nettsteder som deler Desenios forskrifter til personopplysning og sikkerhet ifølge Integritetspolicyen, er Lampan ikke ansvarlig for beskyttelse eller taushetsplikt for informasjon eller personopplysninger som Du stiller til rådighet på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og lese personopplysningsforskriftene for det aktuelle Nettstedet.10. FORCE MAJEURE

Lampan påtar seg ikke ansvar for forsinkelser forårsakes av omstendigheter som Lampan ikke har kunnet råde over, slik som allmenn arbeidskonflikt, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret myndighetsbestemmelse, tekniske problemer, feil med elektrisk forbindelse, telefon- eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra skadeerstatning og andre sanksjoner. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, informerer Lampan deg delvis i begynnelsen og delvis på slutten av tiden for den aktuelle situasjonen. Har omstendighetene vart lenger enn to måneder, har både Du og Lampan rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.11. ENDRINGER AV VILKÅRENE

Lampan forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene når som helst. Alle endringer av disse Vilkårene kommer til å publiseres på Nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet Du har akseptert Vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på Nettstedet), alternativt 30 dager etter at Lampan har informert deg om endringene. Lampan anbefaler likevel at Du holder deg oppdatert på Nettstedet regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer av Vilkårene.12. UGYLDIGHET

Dersom en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsrett skulle komme frem til at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke tvangskraftig, skal bestemmelsen det gjelder og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og tvangskraftige i den utstrekning som anvendelig lov tillater. De bestemmelser som er blitt erklært ugyldige eller som ikke kan håndheves kommer til å bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd.13. ANVENDELIG LOV OG TVIST

13.1
Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Lampans kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Lampan etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

13.2
En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

Lukk